Parklupdyti imperijai

Nėra abejonių, jog valstybės vykdydamos imperialistinę politiką imasi įvairių priemonių sustiprinti savo įtaką kitoms šalims, veikti ekonomiškai, verbuoti užsienio šalyse ar tiesiog šnipinėti. Tačiau šioje knygoje atskleidžiama informacija apie dar kitokios formos agresyvią JAV ekspansinę politiką. Tai biografinė amerikiečio J. Perkinso išpažintis apie jo karjerą ir darbo įtaką globaliai ekonomikai. Tiesa, pirmą kartą ekonomikos smogiko…